УСЛУГИ КРЕМАЦИЯ

УСЛУГИ КРЕМАЦИЯ – 1690лв.


Включва:

1. Кремация;
2. Хладилна камера за 24 часа;
3. Урна и ковчег(от каталога 0:0);
4. 10 броя некролози;
5. Покров/драперия;
6. Консултация и посещение на адрес;
7. Доставка на траурни стоки;
8. Присъствие на служител през цялото време на ритуала.


Цените за ниши за урни зависят от Централни Софийски „Гробищни паркове“.
В зависимост от желанието Ви ритуалът при кремация може да бъде граждански, църковен или без ритуал. Гражданският ритуал се заплаща в Траурна агенция ХАДЕС – НАДЕЖДА, а всички църковни такси, включително и таксата за свещенника отделно. При желание на клиента урната може да бъде положена в нова луксозна урнова ниша в Централните Софийски гробища.

За да бъде извършена кремация са необходими следните документи:

1. Съобщение за смърт, издадено от личния лекар на покойния. Ако той е починал в болнично заведение документа се издава от там;
2. Талон за кремация, издаден от лекаря установил смъртта;
3. Лична карта или паспорт на покойния;
4. Декларация за кремация попълнена от най-близкия по права линия;
5. Документ, удостоверяващ родствената връзка /акт за брак, удостоверение за раждане/.

За урнополагане са необходими следните документи:

1. Фактура или квитанция за платено гробно място/урнова ниша/ където ще се полага урната;
2. Удостоверение за наследници;
3. Ако урната ще се полага в провинцията е необходима служебна бележка от гробищния парк, че имате гробно място където тя да бъде положена.

За повече информация, моля обадете се на нашия дежурен телефон – 0876164191; 0884 824 667; 0896 345 875.
Обади се