ТРАНСПОРТ ПРИ ПОГРЕБЕНИЯ В СТРАНАТА

ТРАНСПОРТ ПРИ ПОГРЕБЕНИЯ В СТРАНАТА


Транспортни услуги на територията на страната се извършват на цена 2.90 лв./км. с ДДС. в двете посоки

Разстоянието се засича с GPS система, която показва точно и ясно изминатите километри.
Престой в провинция – 30 лв./час

За транспортиране на покойник в провинцията е необходимо:

1. Съобщение за смърт издадено от личния доктор на покойния. Ако покойният е починал в болнично заведение документа се издава от там;
2. Лична карта или паспорт на покойния.

Денонощен телефон – 0876164191, 0884 824 667, 0896 345 875.


Транспорт при погребения
Транспорт при погребения
Транспорт при погребения
Транспорт при погребения
Обади се