Услуги


ТРАУРНА АГЕНЦИЯ ХАДЕС - НАДЕЖДА – ПОГРЕБЕНИЯ


Погребения

Организация на погребения от траурна агенция Хадес-Надежда.

Фирмата осигурява и мъртвопороверителство на посочен адрес от лекар за констатиране на смърт.

1. Съобщение за смърт, издадено от личния доктор на покойния. Ако покойникът е починал в болнично заведение документът се издава от там;
2. Лична карта или паспорт на покойния;
3. Фактура или квитанция за платено гробно място;
4. Удостоверение за наследници на титуляра на гробното място
/ първият погребан в гробното място/;
5. Ако покойният не е пряк наследник, се изисква съгласието на всички наследници, фигуриращи в удостоверението за наследници.

Портретна снимка с рамка

Формат А3 стандартна – цена: 48.00 лв.
Формат А3 с луксозна рамка-  цена: 58.00 лв.
Формат А4 стандартна – цен: 32.00 лв.
фОРМАТ А4 с луксозна рамка – цена: 42.00 лв.

При погребения за транспортиране на покойник в провинцията е необходимо:

1. Съобщение за смърт издадено от личния доктор на покойния.
Ако покойният е починал в болнично заведение документа се издава от там;
2. Лична карта или паспорт на покойния.

В случай, че не разполагате с гробно място или от последното погребение не са изминали 8 години, Столична община осигурява безплатно нов гроб в гробищен парк  „Малашевци“.

В зависимост от желанието Ви ритуалът при погребение може да бъде граждански, църковен или без ритуал. Гражданският ритуал се заплаща в Траурна агенция ХАДЕС – НАДЕЖДА, а всички църковни такси, включително и таксата за свещенника се заплащат отделно.

Траурна агенция ХАДЕС – НАДЕЖДА разполага със специализиран транспорт за страната и чужбина. Както и  с единствена по рода си катафалка в България.

Организацията по погребението включва:

Административно обслужване при погребения;
– Издаване на смъртен акт;
– Запазване на ден и час за погребения;
– Аранжиране, драпиране и приготовления;
– Катафалка в гробищен парк;
– Товаро-разтоварна дейност;
– Извозване на покойния от дом или болнично заведение;
– Изкопаване и зариване на гробното място;
– Хладилна камера за 24 часа;
– Кръст (обикновен);
– 10 броя некролози;
– Покров/драперия;
– Безплатно гробно място – право на ползване 8 г.;
– Консултация и посещение на адрес;
– Доставка на траурни стоки;
– Присъствие на служител през цялото време. Цената варира, според изискванията за допълнителни услуги и екстри.
Обади се