УСЛУГИ КРЕМАЦИЯ

УСЛУГИ КРЕМАЦИЯ – ДОКУМЕНТИ И ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги кремация, цена от 790 лв. (варира от избора на услуги):


Включва:
1. Кремация;
2. Хладилна камера за 24 часа;
3. Урна и ковчег(от каталога 0:0);
4. 10 броя некролози;
5. Покров/драперия;
6. Консултация и посещение на адрес;
7. Доставка на траурни стоки;
8. Присъствие на служител през цялото време на ритуала.

Забележка:
  • допълнителни услуги извън пакета за цялостна организация, която включва:
  • документация по погребението и административни такси;
  • присъствието и дейността на двама погребални агенти и проследяване на погребението;
  • товаро – разтоварителна дейност от черквата до гробищното място;
  • издаване на смъртен акт;
  • запазване на ден и час за ритуала. Цената варира според изисквания за допълнителни услуги и екстри.
Цените за ниши за урни зависят от Централни Софийски „Гробищни паркове“. В зависимост от желанието Ви ритуалът при кремация е граждански или църковен. Също така може да няма ритуал. Граждански ритуал се заплаща в Траурна агенция ХАДЕС – НАДЕЖДА, а всички църковни такси, вкл. заплащане на свещенника отделно. При желание на клиента урната може да бъде положена в нова луксозна урнова ниша в Централните софийски гробища.

За да бъде извършена кремация са необходими следните документи:
1. Съобщение за смърт издадено от личния доктор на покойния. Ако покойния е починал в болнично заведение документа се издава от там.
2. Талон за кремация издаден от доктора установил смъртта.
3. Лична карта или паспорт на покойния.
4. Декларация за кремация попълнена от най-близкия по права линия.
5. Документ удостоверяващ родсвената връзка /акт за брак, удостоверение за раждане/

За урнополагане са необходими следните документи:
1. Фактура или квитанция за платено гробно място/урнова ниша/ където ще се полага урната.
2. Удостоверение за наследници.
3. Ако урната ще се полага в провинцията е необходима служебна бележка от гробищния парк, че имате гробно място където да бъде положена урната.

Дежурен телефон – 0876164191; 0884 824 667; 0896 345 875
Обади се