АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА


Допълнителни услуги извън пакета за цялостна организация – 320 лв., която включва:

  • документация по погребението и административни такси;
  • присъствието и дейността на двама погребални агенти и проследяване на погребението;
  • товаро – разтоварителна дейност от черквата до гробищното място;
  • издаване на смъртен акт;
  • запазване на ден и час за ритуала;
  • присъствие на двама служители през цялото време;
Обади се